Phillippi Farmhouse Market Wednesdays through May, 9 am – 2 pm

[clearboth]Phillippi Farmhouse Market is back! Open Wednesdays through May 2013 9:00 a.m. - 2:00 p.m. Location: Phillippi Estate Park 5500 South Tamiami Trail, Sarasota Summary: Sarasota's only weekday farmers market is back for its 4th season at Phillippi Estate Park at 5500 South Tamiami...

Read More